THỐNG KÊ VIP

THỐNG KÊ NHANH CHO NGÀY 5/6/2020:   
Thống kê XSMB siêu đỉnh: DK TKMB gửi 8985

Lotto lâu chưa ra (lotto gan):

8 ngày
03
15 ngày
04
8 ngày
05
17 ngày
06
8 ngày
07
9 ngày
08
10 ngày
09
9 ngày
10
8 ngày
13
15 ngày
14
14 ngày
16
9 ngày
17
Lotto ra nhiều trong tháng qua:
5 ngày
13
4 ngày
10
4 ngày
27
4 ngày
28
4 ngày
31
4 ngày
35
4 ngày
48
3 ngày
05
3 ngày
15
3 ngày
34
3 ngày
17
3 ngày
37