THỐNG KÊ VIP

THỐNG KÊ NHANH CHO NGÀY 16/12/2018:   
Thống kê XSMB siêu đỉnh: DK TKMB gửi 8985

Lotto lâu chưa ra (lotto gan):

13 ngày
03
10 ngày
04
10 ngày
08
10 ngày
09
16 ngày
10
8 ngày
12
12 ngày
13
11 ngày
16
20 ngày
17
11 ngày
18
12 ngày
19
17 ngày
20
Lotto ra nhiều trong tháng qua:
4 ngày
07
4 ngày
55
4 ngày
86
3 ngày
18
3 ngày
23
3 ngày
25
3 ngày
27
3 ngày
32
3 ngày
43
3 ngày
46
3 ngày
47
3 ngày
03