THỐNG KÊ VIP

THỐNG KÊ NHANH CHO NGÀY 18/2/2019:   
Thống kê XSMB siêu đỉnh: DK TKMB gửi 8985

Lotto lâu chưa ra (lotto gan):

11 ngày
00
9 ngày
02
11 ngày
04
10 ngày
05
11 ngày
06
8 ngày
07
10 ngày
12
17 ngày
13
10 ngày
14
8 ngày
15
10 ngày
16
13 ngày
18
Lotto ra nhiều trong tháng qua:
4 ngày
14
4 ngày
33
4 ngày
43
4 ngày
44
4 ngày
52
4 ngày
69
4 ngày
80
3 ngày
25
3 ngày
09
3 ngày
35
3 ngày
42
3 ngày
01