THỐNG KÊ VIP

THỐNG KÊ NHANH CHO NGÀY 16/6/2019:   
Thống kê XSMB siêu đỉnh: DK TKMB gửi 8985

Lotto lâu chưa ra (lotto gan):

8 ngày
01
11 ngày
03
10 ngày
04
14 ngày
06
12 ngày
11
9 ngày
12
11 ngày
13
9 ngày
14
16 ngày
15
20 ngày
17
13 ngày
19
8 ngày
21
Lotto ra nhiều trong tháng qua:
4 ngày
52
4 ngày
67
4 ngày
73
3 ngày
10
3 ngày
22
3 ngày
23
3 ngày
24
3 ngày
38
3 ngày
39
3 ngày
44
3 ngày
49
3 ngày
51