THỐNG KÊ VIP

THỐNG KÊ NHANH CHO NGÀY 24/10/2020:   
Thống kê XSMB siêu đỉnh: DK TKMB gửi 8985

Lotto lâu chưa ra (lotto gan):

8 ngày
00
12 ngày
03
11 ngày
05
13 ngày
06
14 ngày
07
10 ngày
08
10 ngày
09
12 ngày
10
10 ngày
11
15 ngày
14
8 ngày
15
11 ngày
16
Lotto ra nhiều trong tháng qua:
4 ngày
00
4 ngày
04
4 ngày
23
4 ngày
25
4 ngày
35
4 ngày
80
4 ngày
91
3 ngày
21
3 ngày
02
3 ngày
01
3 ngày
30
3 ngày
13