THỐNG KÊ VIP

THỐNG KÊ NHANH CHO NGÀY 18/8/2018:   
Thống kê XSMB siêu đỉnh: DK TKMB gửi 8985

Lotto lâu chưa ra (lotto gan):

20 ngày
00
10 ngày
01
18 ngày
03
13 ngày
04
19 ngày
05
10 ngày
06
10 ngày
07
8 ngày
08
10 ngày
09
8 ngày
10
12 ngày
12
13 ngày
13
Lotto ra nhiều trong tháng qua:
5 ngày
24
5 ngày
73
4 ngày
58
3 ngày
20
3 ngày
05
3 ngày
25
3 ngày
27
3 ngày
28
3 ngày
33
3 ngày
41
3 ngày
55
3 ngày
56