THỐNG KÊ VIP

THỐNG KÊ NHANH CHO NGÀY 14/11/2018:   
Thống kê XSMB siêu đỉnh: DK TKMB gửi 8985

Lotto lâu chưa ra (lotto gan):

18 ngày
01
9 ngày
03
10 ngày
04
8 ngày
05
15 ngày
07
18 ngày
08
9 ngày
09
16 ngày
13
14 ngày
19
11 ngày
20
8 ngày
21
9 ngày
25
Lotto ra nhiều trong tháng qua:
7 ngày
35
5 ngày
50
5 ngày
70
5 ngày
75
4 ngày
30
4 ngày
65
4 ngày
32
4 ngày
17
3 ngày
25
3 ngày
52
3 ngày
55
3 ngày
62