THỐNG KÊ VIP

THỐNG KÊ NHANH CHO NGÀY 21/1/2020:   
Thống kê XSMB siêu đỉnh: DK TKMB gửi 8985

Lotto lâu chưa ra (lotto gan):

11 ngày
00
11 ngày
01
8 ngày
06
11 ngày
09
12 ngày
13
9 ngày
14
11 ngày
16
13 ngày
17
11 ngày
19
10 ngày
22
10 ngày
23
16 ngày
24
Lotto ra nhiều trong tháng qua:
5 ngày
02
5 ngày
08
5 ngày
58
4 ngày
26
4 ngày
29
4 ngày
44
4 ngày
12
4 ngày
70
4 ngày
71
4 ngày
80
3 ngày
07
3 ngày
01