THỐNG KÊ VIP

THỐNG KÊ NHANH CHO NGÀY 13/8/2020:   
Thống kê XSMB siêu đỉnh: DK TKMB gửi 8985

Lotto lâu chưa ra (lotto gan):

8 ngày
00
8 ngày
03
11 ngày
09
10 ngày
10
9 ngày
11
10 ngày
15
12 ngày
16
8 ngày
17
16 ngày
18
24 ngày
20
8 ngày
22
9 ngày
24
Lotto ra nhiều trong tháng qua:
5 ngày
56
4 ngày
54
4 ngày
12
4 ngày
59
4 ngày
61
4 ngày
75
4 ngày
76
3 ngày
39
3 ngày
42
3 ngày
44
3 ngày
45
3 ngày
03