THỐNG KÊ VIP

THỐNG KÊ NHANH CHO NGÀY 3/4/2020:   
Thống kê XSMB siêu đỉnh: DK TKMB gửi 8985

Lotto lâu chưa ra (lotto gan):

8 ngày
01
11 ngày
02
8 ngày
03
12 ngày
04
9 ngày
05
8 ngày
06
10 ngày
07
14 ngày
08
9 ngày
12
9 ngày
13
10 ngày
16
11 ngày
17
Lotto ra nhiều trong tháng qua:
8 ngày
77
5 ngày
24
5 ngày
79
5 ngày
80
4 ngày
59
4 ngày
63
4 ngày
64
4 ngày
73
4 ngày
15
4 ngày
09
4 ngày
48
4 ngày
83