THỐNG KÊ VIP

THỐNG KÊ NHANH CHO NGÀY 22/9/2018:   
Thống kê XSMB siêu đỉnh: DK TKMB gửi 8985

Lotto lâu chưa ra (lotto gan):

11 ngày
00
8 ngày
04
10 ngày
06
9 ngày
08
8 ngày
09
8 ngày
10
11 ngày
11
8 ngày
12
13 ngày
14
8 ngày
16
13 ngày
18
14 ngày
21
Lotto ra nhiều trong tháng qua:
5 ngày
20
4 ngày
14
4 ngày
23
4 ngày
27
4 ngày
40
4 ngày
46
4 ngày
63
4 ngày
91
3 ngày
09
3 ngày
04
3 ngày
29
3 ngày
35