THỐNG KÊ VIP

THỐNG KÊ NHANH CHO NGÀY 22/4/2019:   
Thống kê XSMB siêu đỉnh: DK TKMB gửi 8985

Lotto lâu chưa ra (lotto gan):

12 ngày
04
10 ngày
07
8 ngày
08
17 ngày
09
9 ngày
10
14 ngày
11
8 ngày
13
17 ngày
15
9 ngày
16
17 ngày
19
8 ngày
21
9 ngày
23
Lotto ra nhiều trong tháng qua:
6 ngày
20
5 ngày
52
4 ngày
57
4 ngày
72
4 ngày
96
3 ngày
18
3 ngày
02
3 ngày
23
3 ngày
24
3 ngày
30
3 ngày
31
3 ngày
36