THỐNG KÊ VIP

THỐNG KÊ NHANH CHO NGÀY 22/7/2019:   
Thống kê XSMB siêu đỉnh: DK TKMB gửi 8985

Lotto lâu chưa ra (lotto gan):

12 ngày
03
18 ngày
06
11 ngày
08
8 ngày
10
8 ngày
12
9 ngày
13
17 ngày
16
10 ngày
17
13 ngày
18
8 ngày
19
8 ngày
20
9 ngày
24
Lotto ra nhiều trong tháng qua:
6 ngày
65
5 ngày
40
5 ngày
37
5 ngày
84
4 ngày
50
4 ngày
23
4 ngày
33
3 ngày
15
3 ngày
34
3 ngày
16
3 ngày
38
3 ngày
07