THỐNG KÊ THÔNG THƯỜNG ĐẶC BIỆT

Từ: đến:
Hiển thị:   Thông thường     2 số cuối      Đầu      Cuối      Tổng      Chẵn lẻ

(Các dữ liệu có từ 2001 đến nay)

CÁC BỘ SỐ CỦA GIẢI ĐẶC BIỆT XỔ SỐ TỪ 06/08/2020 ĐẾN 13/8/2020
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 C.nhật25375
06/08
2
43614
07/08
5
12958
08/08
3
83138
09/08
1
98628
10/08
10
40128
11/08
10
36852
12/08
7
42857
13/08
2