THỐNG KÊ THÔNG THƯỜNG ĐẶC BIỆT

Từ: đến:
Hiển thị:   Thông thường     2 số cuối      Đầu      Cuối      Tổng      Chẵn lẻ

(Các dữ liệu có từ 2001 đến nay)

CÁC BỘ SỐ CỦA GIẢI ĐẶC BIỆT XỔ SỐ TỪ 07/11/2018 ĐẾN 14/11/2018
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 C.nhật


89911
07/11
1
33079
08/11
7
45669
09/11
6
04284
10/11
8
65771
11/11
7
20970
12/11
7
07459
13/11
5