TẦN SUẤT ĐẶC BIỆT

Từ: đến:   Cặp số:   Tỉnh:  

(Các dữ liệu có từ 2001 đến nay)

Tần suất đặc biệt Các cặp số loto từ 00 đến 25 trong khoảng thời gian từ 24/09/2020 đến 24/10/2020 :

Số lần về
TB là 10
 
1
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
1
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
1
 
0
 
3
 
1
 
0
 
0
 
0
 
2
 
0
 
2
 
Các cặp số 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
  :Bộ số về bằng mức trung bình         :Bộ số về thấp hơn mức trung bình         :Bộ số về cao hơn mức trung bình
Ấn vào 1 bộ số cụ thể (Dòng Các cặp số) hiện ra bảng GAN số đó.
Ấn vào 1 cột bất kỳ hiện các ngày mà số đó về giải ĐB