Hôm nay: Chủ nhật, ngày 16/06/2024

Xem bảng thống kê tần suất nhịp hôm nay nhanh nhất

Thống kê tần suất nhịp lô tô theo tỉnh, miền

note Click vào các tính năng để sắp xếp tăng hoặc giảm

Thống kê tần suất nhịp cặp số  45

Tổng số lần xuất hiện của cặp số 45 vào tất cả các thứ là : 10 lần

Ngày Thứ Số nhịp xuất hiện Số ngày chưa về Gan cực đại Giải
14/05/2024 3 0 2 9 G54,G73
17/05/2024 6 0 2 9 G11,G71
20/05/2024 2 0 2 9 G34
21/05/2024 3 0 0 9 G51
22/05/2024 4 0 0 9 G54
01/06/2024 7 0 9 9 G21
03/06/2024 2 0 1 9 G73
05/06/2024 4 0 1 9 G35
14/06/2024 6 0 8 9 G42,G55
15/06/2024 7 0 0 9 G42
to top