Hôm nay: Thứ 4, ngày 28/02/2024

Xem bảng thống kê tần suất nhịp hôm nay nhanh nhất

Thống kê tần suất nhịp lô tô theo tỉnh, miền

note Click vào các tính năng để sắp xếp tăng hoặc giảm

Thống kê tần suất nhịp cặp số  45

Tổng số lần xuất hiện của cặp số 45 vào tất cả các thứ là : 7 lần

Ngày Thứ Số nhịp xuất hiện Số ngày chưa về Gan cực đại Giải
28/01/2024 cn 0 4 10 G42
08/02/2024 5 0 10 10 G33
17/02/2024 7 0 4 10 G53
18/02/2024 cn 0 0 10 G34
23/02/2024 6 0 4 10 G74
24/02/2024 7 0 0 10 G32,G74
25/02/2024 cn 0 0 10 G0
to top