Hôm nay: Thứ 4, ngày 28/02/2024

Bảng thống kê giải đặc biệt miền Bắc đầy đủ và chính xác

Bảng Thống Kê XSMB Giải Đặc Biệt

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
    64978 88485 76711 51416 01243
08225 94636 74817 15131 36120 59380 73758
42932 10956 62495 10240 38267 72794 69618
91089 48877 73732 28285 13113 68586 91138
63261 95539 76553 54998 14609 70964 45819
36910 87441 61661 77375 20347 61579 68274
75346 08524 47666 87444 28174 33389 13300
69876 91267 67384 85852 39100 17670 48331 34864 58294 39903
75801 57406 99937 82488 16053 57333 15545
27234 36209

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất

Thống kê 10 cặp số về nhiều nhất
Cặp số Xuất hiện Cặp số Xuất hiện
00 2 lần 74 2 lần
66 1 lần 75 1 lần
31 1 lần 33 1 lần
34 1 lần 37 1 lần
70 1 lần 67 1 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về ít nhất

Thống kê 10 cặp số về ít nhất
Cặp số Xuất hiện Cặp số Xuất hiện
99 0 lần 58 0 lần
69 0 lần 68 0 lần
65 0 lần 63 0 lần
62 0 lần 60 0 lần
59 0 lần 57 0 lần
to top