XSVT KẾT QUẢ XỔ SỐ VŨNG TÀU

 

KẾT QUẢ XỔ SỐ VŨNG TÀU 14/08/2018

ĐẶC BIỆT 394091
GIẢI NHẤT 18886
GIẢI NHÌ 93314
GIẢI BA 09420 96664
GIẢI TƯ 10646 14148 89991
13160 31784 69203 37543
GIẢI NĂM 8111
GIẢI SÁU 5551 3270 9579
GIẢI BẢY 042
GIẢI TÁM 81
Đầu
Đuôi
0 3
1 4,1
2 0
3
4 6,8,3,2
5 1
6 4,0
7 0,9
8 6,4,1
9 1,1
Đầu
Đuôi
2,6,7 0
9,9,1,5,8 1
4 2
0,4 3
1,6,8 4
5
8,4 6
7
4 8
7 9