XSVL KẾT QUẢ XỔ SỐ VĨNH LONG

 

KẾT QUẢ XỔ SỐ VĨNH LONG 18/10/2019

ĐẶC BIỆT 099009
GIẢI NHẤT 33429
GIẢI NHÌ 51779
GIẢI BA 54142 32963
GIẢI TƯ 85620 82231 40666
08702 29650 78612 05657
GIẢI NĂM 7010
GIẢI SÁU 7692 2193 9148
GIẢI BẢY 961
GIẢI TÁM 82
Đầu
Đuôi
0 9,2
1 2,0
2 9,0
3 1
4 2,8
5 0,7
6 3,6,1
7 9
8 2
9 2,3
Đầu
Đuôi
2,5,1 0
3,6 1
4,0,1,9,8 2
6,9 3
4
5
6 6
5 7
4 8
0,2,7 9