XSVL KẾT QUẢ XỔ SỐ VĨNH LONG

 

KẾT QUẢ XỔ SỐ VĨNH LONG 07/08/2020

ĐẶC BIỆT 238027
GIẢI NHẤT 34824
GIẢI NHÌ 68376
GIẢI BA 62732 28857
GIẢI TƯ 86613 65437 38177
36021 23709 35877 55576
GIẢI NĂM 7591
GIẢI SÁU 8027 9993 9245
GIẢI BẢY 314
GIẢI TÁM 75
Đầu
Đuôi
0 9
1 3,4
2 7,4,1,7
3 2,7
4 5
5 7
6
7 6,7,7,6,5
8
9 1,3
Đầu
Đuôi
0
2,9 1
3 2
1,9 3
2,1 4
4,7 5
7,7 6
2,5,3,7,7,2 7
8
0 9