XSVL KẾT QUẢ XỔ SỐ VĨNH LONG

 

KẾT QUẢ XỔ SỐ VĨNH LONG 17/01/2020

ĐẶC BIỆT
GIẢI NHẤT 62104
GIẢI NHÌ 06078
GIẢI BA 72707 23413
GIẢI TƯ 27403 70527 46898
08541 42401 69274 61800
GIẢI NĂM 3282
GIẢI SÁU 2715 9363 4998
GIẢI BẢY 175
GIẢI TÁM 24
Đầu
Đuôi
0 4,7,3,1,0
1 3,5
2 7,4
3
4 1
5
6 3
7 8,4,5
8 2
9 8,8
Đầu
Đuôi
0 0
4,0 1
8 2
1,0,6 3
0,7,2 4
1,7 5
6
0,2 7
7,9,9 8
9