XSVL KẾT QUẢ XỔ SỐ VĨNH LONG

 

KẾT QUẢ XỔ SỐ VĨNH LONG 21/09/2018

ĐẶC BIỆT 277895
GIẢI NHẤT 25911
GIẢI NHÌ 10406
GIẢI BA 81411 34572
GIẢI TƯ 82276 68229 41760
08007 69453 85128 80562
GIẢI NĂM 8399
GIẢI SÁU 5366 8580 1660
GIẢI BẢY 531
GIẢI TÁM 17
Đầu
Đuôi
0 6,7
1 1,1,7
2 9,8
3 1
4
5 3
6 0,2,6,0
7 2,6
8 0
9 5,9
Đầu
Đuôi
6,8,6 0
1,1,3 1
7,6 2
5 3
4
9 5
0,7,6 6
0,1 7
2 8
2,9 9