XSVL KẾT QUẢ XỔ SỐ VĨNH LONG

 

KẾT QUẢ XỔ SỐ VĨNH LONG 14/12/2018

ĐẶC BIỆT 687325
GIẢI NHẤT 77925
GIẢI NHÌ 07210
GIẢI BA 27959 34137
GIẢI TƯ 81385 43239 24376
02430 08708 36887 91882
GIẢI NĂM 7244
GIẢI SÁU 6955 9568 5622
GIẢI BẢY 836
GIẢI TÁM 21
Đầu
Đuôi
0 8
1 0
2 5,5,2,1
3 7,9,0,6
4 4
5 9,5
6 8
7 6
8 5,7,2
9
Đầu
Đuôi
1,3 0
2 1
8,2 2
3
4 4
2,2,8,5 5
7,3 6
3,8 7
0,6 8
5,3 9