XSTV KẾT QUẢ XỔ SỐ TRÀ VINH

 

KẾT QUẢ XỔ SỐ TRÀ VINH 09/11/2018

ĐẶC BIỆT 878406
GIẢI NHẤT 52152
GIẢI NHÌ 75123
GIẢI BA 12879 93870
GIẢI TƯ 35518 41238 43937
04890 04657 79658 63285
GIẢI NĂM 1153
GIẢI SÁU 7374 2739 3462
GIẢI BẢY 740
GIẢI TÁM 31
Đầu
Đuôi
0 6
1 8
2 3
3 8,7,9,1
4 0
5 2,7,8,3
6 2
7 9,0,4
8 5
9 0
Đầu
Đuôi
7,9,4 0
3 1
5,6 2
2,5 3
7 4
8 5
0 6
3,5 7
1,3,5 8
7,3 9