XSTN KẾT QUẢ XỔ SỐ TÂY NINH

 

KẾT QUẢ XỔ SỐ TÂY NINH 17/01/2019

ĐẶC BIỆT 371926
GIẢI NHẤT 94405
GIẢI NHÌ 54570
GIẢI BA 49358 71977
GIẢI TƯ 46418 48237 01405
21957 97761 24124 16187
GIẢI NĂM 4127
GIẢI SÁU 6573 5126 3235
GIẢI BẢY 513
GIẢI TÁM 45
Đầu
Đuôi
0 5,5
1 8,3
2 6,4,7,6
3 7,5
4 5
5 8,7
6 1
7 0,7,3
8 7
9
Đầu
Đuôi
7 0
6 1
2
7,1 3
2 4
0,0,3,4 5
2,2 6
7,3,5,8,2 7
5,1 8
9