XSQT KẾT QUẢ XỔ SỐ QUẢNG TRỊ

 

KẾT QUẢ XỔ SỐ QUẢNG TRỊ 17/10/2019

ĐẶC BIỆT 594440
GIẢI NHẤT 32919
GIẢI NHÌ 77644
GIẢI BA 47917 56922
GIẢI TƯ 69291 91422 29830
84070 10147 13626 15922
GIẢI NĂM 7431
GIẢI SÁU 9200 8609 9938
GIẢI BẢY 677
GIẢI TÁM 76
Đầu
Đuôi
0 0,9
1 9,7
2 2,2,6,2
3 0,1,8
4 0,4,7
5
6
7 0,7,6
8
9 1
Đầu
Đuôi
4,3,7,0 0
9,3 1
2,2,2 2
3
4 4
5
2,7 6
1,4,7 7
3 8
1,0 9