XSQNM KẾT QUẢ XỔ SỐ QUẢNG NAM

 

KẾT QUẢ XỔ SỐ QUẢNG NAM 13/11/2018

ĐẶC BIỆT 732205
GIẢI NHẤT 59084
GIẢI NHÌ 59020
GIẢI BA 21265 43177
GIẢI TƯ 12102 30732 05390
37399 89376 16466 39188
GIẢI NĂM 3451
GIẢI SÁU 3274 0739 4776
GIẢI BẢY 256
GIẢI TÁM 34
Đầu
Đuôi
0 5,2
1
2 0
3 2,9,4
4
5 1,6
6 5,6
7 7,6,4,6
8 4,8
9 0,9
Đầu
Đuôi
2,9 0
5 1
0,3 2
3
8,7,3 4
0,6 5
7,6,7,5 6
7 7
8 8
9,3 9