XSQNM KẾT QUẢ XỔ SỐ QUẢNG NAM

 

KẾT QUẢ XỔ SỐ QUẢNG NAM 14/01/2020

ĐẶC BIỆT 059811
GIẢI NHẤT 58714
GIẢI NHÌ 37026
GIẢI BA 70603 45916
GIẢI TƯ 33162 53017 49442
19438 88737 27019 95750
GIẢI NĂM 2574
GIẢI SÁU 3298 2250 6281
GIẢI BẢY 775
GIẢI TÁM 13
Đầu
Đuôi
0 3
1 1,4,6,7,9,3
2 6
3 8,7
4 2
5 0,0
6 2
7 4,5
8 1
9 8
Đầu
Đuôi
5,5 0
1,8 1
6,4 2
0,1 3
1,7 4
7 5
2,1 6
1,3 7
3,9 8
1 9