XSLA KẾT QUẢ XỔ SỐ LONG AN

 

KẾT QUẢ XỔ SỐ LONG AN 20/04/2019

ĐẶC BIỆT 081731
GIẢI NHẤT 79551
GIẢI NHÌ 65706
GIẢI BA 77129 19363
GIẢI TƯ 92220 18480 01724
34630 07273 91305 87002
GIẢI NĂM 3326
GIẢI SÁU 4432 4515 7562
GIẢI BẢY 933
GIẢI TÁM 63
Đầu
Đuôi
0 6,5,2
1 5
2 9,0,4,6
3 1,0,2,3
4
5 1
6 3,2,3
7 3
8 0
9
Đầu
Đuôi
2,8,3 0
3,5 1
0,3,6 2
6,7,3,6 3
2 4
0,1 5
0,2 6
7
8
2 9