XSKT KẾT QUẢ XỔ SỐ KON TUM

 

KẾT QUẢ XỔ SỐ KON TUM 17/02/2019

ĐẶC BIỆT 570126
GIẢI NHẤT 19820
GIẢI NHÌ 60077
GIẢI BA 10202 10308
GIẢI TƯ 38340 35542 84620
67076 15423 57291 48192
GIẢI NĂM 3560
GIẢI SÁU 2675 2845 4295
GIẢI BẢY 463
GIẢI TÁM 33
Đầu
Đuôi
0 2,8
1
2 6,0,0,3
3 3
4 0,2,5
5
6 0,3
7 7,6,5
8
9 1,2,5
Đầu
Đuôi
2,4,2,6 0
9 1
0,4,9 2
2,6,3 3
4
7,4,9 5
2,7 6
7 7
0 8
9