XSKT KẾT QUẢ XỔ SỐ KON TUM

 

KẾT QUẢ XỔ SỐ KON TUM 08/12/2019

ĐẶC BIỆT 937126
GIẢI NHẤT 37060
GIẢI NHÌ 71019
GIẢI BA 63871 18075
GIẢI TƯ 25488 04553 81432
59097 55479 12286 59270
GIẢI NĂM 5586
GIẢI SÁU 1127 8997 5713
GIẢI BẢY 390
GIẢI TÁM 04
Đầu
Đuôi
0 4
1 9,3
2 6,7
3 2
4
5 3
6 0
7 1,5,9,0
8 8,6,6
9 7,7,0
Đầu
Đuôi
6,7,9 0
7 1
3 2
5,1 3
0 4
7 5
2,8,8 6
9,2,9 7
8 8
1,7 9