XSDNO KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐẮC NÔNG

 

KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐẮC NÔNG 20/04/2019

ĐẶC BIỆT 954427
GIẢI NHẤT 36983
GIẢI NHÌ 83757
GIẢI BA 47515 85272
GIẢI TƯ 50477 71958 65078
19860 87089 97563 44927
GIẢI NĂM 3600
GIẢI SÁU 5622 1701 9855
GIẢI BẢY 157
GIẢI TÁM 74
Đầu
Đuôi
0 0,1
1 5
2 7,7,2
3
4
5 7,8,5,7
6 0,3
7 2,7,8,4
8 3,9
9
Đầu
Đuôi
6,0 0
0 1
7,2 2
8,6 3
7 4
1,5 5
6
2,5,7,2,5 7
5,7 8
8 9