XSDNO KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐẮC NÔNG

 

KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐẮC NÔNG 14/12/2019

ĐẶC BIỆT 519797
GIẢI NHẤT 75287
GIẢI NHÌ 86170
GIẢI BA 06785 61366
GIẢI TƯ 17308 30815 81646
75737 49893 39924 58187
GIẢI NĂM 2280
GIẢI SÁU 2509 2350 7010
GIẢI BẢY 347
GIẢI TÁM 76
Đầu
Đuôi
0 8,9
1 5,0
2 4
3 7
4 6,7
5 0
6 6
7 0,6
8 7,5,7,0
9 7,3
Đầu
Đuôi
7,8,5,1 0
1
2
9 3
2 4
8,1 5
6,4,7 6
9,8,3,8,4 7
0 8
0 9