XSDNO KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐẮC NÔNG

 

KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐẮC NÔNG 17/10/2020

ĐẶC BIỆT 127427
GIẢI NHẤT 35560
GIẢI NHÌ 19129
GIẢI BA 37000 17654
GIẢI TƯ 80685 66975 86040
38215 44813 67464 94258
GIẢI NĂM 7562
GIẢI SÁU 7335 6519 0971
GIẢI BẢY 251
GIẢI TÁM 95
Đầu
Đuôi
0 0
1 5,3,9
2 7,9
3 5
4 0
5 4,8,1
6 0,4,2
7 5,1
8 5
9 5
Đầu
Đuôi
6,0,4 0
7,5 1
6 2
1 3
5,6 4
8,7,1,3,9 5
6
2 7
5 8
2,1 9