XSDNO KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐẮC NÔNG

 

KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐẮC NÔNG 18/01/2020

ĐẶC BIỆT 365936
GIẢI NHẤT 75691
GIẢI NHÌ 84496
GIẢI BA 52911 99080
GIẢI TƯ 97764 63041 66299
01140 24096 57937 39931
GIẢI NĂM 9335
GIẢI SÁU 3795 2246 3696
GIẢI BẢY 934
GIẢI TÁM 20
Đầu
Đuôi
0
1 1
2 0
3 6,7,1,5,4
4 1,0,6
5
6 4
7
8 0
9 1,6,9,6,5,6
Đầu
Đuôi
8,4,2 0
9,1,4,3 1
2
3
6,3 4
3,9 5
3,9,9,4,9 6
3 7
8
9 9