XSDNO KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐẮC NÔNG

 

KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐẮC NÔNG 08/08/2020

ĐẶC BIỆT 000237
GIẢI NHẤT 67642
GIẢI NHÌ 80625
GIẢI BA 87030 92484
GIẢI TƯ 81385 32036 59350
08703 69914 97262 02414
GIẢI NĂM 8394
GIẢI SÁU 4904 6172 8638
GIẢI BẢY 585
GIẢI TÁM 06
Đầu
Đuôi
0 3,4,6
1 4,4
2 5
3 7,0,6,8
4 2
5 0
6 2
7 2
8 4,5,5
9 4
Đầu
Đuôi
3,5 0
1
4,6,7 2
0 3
8,1,1,9,0 4
2,8,8 5
3,0 6
3 7
3 8
9