XSDNO KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐẮC NÔNG

 

KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐẮC NÔNG 15/06/2019

ĐẶC BIỆT 974703
GIẢI NHẤT 49526
GIẢI NHÌ 40037
GIẢI BA 98685 51872
GIẢI TƯ 19502 71793 14857
40319 43849 65007 67365
GIẢI NĂM 6004
GIẢI SÁU 4238 7806 9893
GIẢI BẢY 453
GIẢI TÁM 15
Đầu
Đuôi
0 3,2,7,4,6
1 9,5
2 6
3 7,8
4 9
5 7,3
6 5
7 2
8 5
9 3,3
Đầu
Đuôi
0
1
7,0 2
0,9,9,5 3
0 4
8,6,1 5
2,0 6
3,5,0 7
3 8
1,4 9