XSDNO KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐẮC NÔNG

 

KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐẮC NÔNG 17/08/2019

ĐẶC BIỆT 716530
GIẢI NHẤT 35505
GIẢI NHÌ 61906
GIẢI BA 34520 93937
GIẢI TƯ 66916 45748 94846
98414 42044 78794 20468
GIẢI NĂM 9849
GIẢI SÁU 4867 5669 6188
GIẢI BẢY 278
GIẢI TÁM 57
Đầu
Đuôi
0 5,6
1 6,4
2 0
3 0,7
4 8,6,4,9
5 7
6 8,7,9
7 8
8 8
9 4
Đầu
Đuôi
3,2 0
1
2
3
1,4,9 4
0 5
0,1,4 6
3,6,5 7
4,6,8,7 8
4,6 9