XSDL KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐÀ LẠT

 

KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐÀ LẠT 20/10/2019

ĐẶC BIỆT 451244
GIẢI NHẤT 35350
GIẢI NHÌ 77290
GIẢI BA 45597 93268
GIẢI TƯ 37290 88630 54362
41775 63797 87283 61766
GIẢI NĂM 5293
GIẢI SÁU 1341 8088 2374
GIẢI BẢY 433
GIẢI TÁM 21
Đầu
Đuôi
0
1
2 1
3 0,3
4 4,1
5 0
6 8,2,6
7 5,4
8 3,8
9 0,7,0,7,3
Đầu
Đuôi
5,9,9,3 0
4,2 1
6 2
8,9,3 3
4,7 4
7 5
6 6
9,9 7
6,8 8
9