XSDL KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐÀ LẠT

 

KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐÀ LẠT 12/08/2018

ĐẶC BIỆT 319549
GIẢI NHẤT 26113
GIẢI NHÌ 16764
GIẢI BA 26299 00285
GIẢI TƯ 43028 20235 60508
06689 21384 06381 63938
GIẢI NĂM 7950
GIẢI SÁU 7601 0531 6525
GIẢI BẢY 830
GIẢI TÁM 24
Đầu
Đuôi
0 8,1
1 3
2 8,5,4
3 5,8,1,0
4 9
5 0
6 4
7
8 5,9,4,1
9 9
Đầu
Đuôi
5,3 0
8,0,3 1
2
1 3
6,8,2 4
8,3,2 5
6
7
2,0,3 8
4,9,8 9