XSBTR KẾT QUẢ XỔ SỐ BẾN TRE

 

KẾT QUẢ XỔ SỐ BẾN TRE 14/08/2018

ĐẶC BIỆT 064914
GIẢI NHẤT 82037
GIẢI NHÌ 52592
GIẢI BA 05001 27397
GIẢI TƯ 03308 31596 34044
98357 03355 24359 25054
GIẢI NĂM 4273
GIẢI SÁU 7599 0987 7659
GIẢI BẢY 055
GIẢI TÁM 44
Đầu
Đuôi
0 1,8
1 4
2
3 7
4 4,4
5 7,5,9,4,9,5
6
7 3
8 7
9 2,7,6,9
Đầu
Đuôi
0
0 1
9 2
7 3
1,4,5,4 4
5,5 5
9 6
3,9,5,8 7
0 8
5,9,5 9