XSBTH KẾT QUẢ XỔ SỐ BÌNH THUẬN

 

KẾT QUẢ XỔ SỐ BÌNH THUẬN 16/01/2020

ĐẶC BIỆT 201398
GIẢI NHẤT 66016
GIẢI NHÌ 80812
GIẢI BA 77826 13461
GIẢI TƯ 20402 76800 96191
63547 67876 53787 16958
GIẢI NĂM 3189
GIẢI SÁU 6402 1596 2813
GIẢI BẢY 827
GIẢI TÁM 51
Đầu
Đuôi
0 2,0,2
1 6,2,3
2 6,7
3
4 7
5 8,1
6 1
7 6
8 7,9
9 8,1,6
Đầu
Đuôi
0 0
6,9,5 1
1,0,0 2
1 3
4
5
1,2,7,9 6
4,8,2 7
9,5 8
8 9