XSBP KẾT QUẢ XỔ SỐ BÌNH PHƯỚC

 

KẾT QUẢ XỔ SỐ BÌNH PHƯỚC 18/01/2020

ĐẶC BIỆT 131804
GIẢI NHẤT 80901
GIẢI NHÌ 60038
GIẢI BA 23652 19185
GIẢI TƯ 51136 73179 79232
45084 70327 51913 35790
GIẢI NĂM 8682
GIẢI SÁU 3323 9199 1518
GIẢI BẢY 996
GIẢI TÁM 41
Đầu
Đuôi
0 4,1
1 3,8
2 7,3
3 8,6,2
4 1
5 2
6
7 9
8 5,4,2
9 0,9,6
Đầu
Đuôi
9 0
0,4 1
5,3,8 2
1,2 3
0,8 4
8 5
3,9 6
2 7
3,1 8
7,9 9