XSBP KẾT QUẢ XỔ SỐ BÌNH PHƯỚC

 

KẾT QUẢ XỔ SỐ BÌNH PHƯỚC 18/08/2018

ĐẶC BIỆT 221480
GIẢI NHẤT 97892
GIẢI NHÌ 95779
GIẢI BA 13403 31417
GIẢI TƯ 76056 78225 38584
16800 65439 21538 47370
GIẢI NĂM 9115
GIẢI SÁU 5427 2787 1133
GIẢI BẢY 578
GIẢI TÁM 93
Đầu
Đuôi
0 3,0
1 7,5
2 5,7
3 9,8,3
4
5 6
6
7 9,0,8
8 0,4,7
9 2,3
Đầu
Đuôi
8,0,7 0
1
9 2
0,3,9 3
8 4
2,1 5
5 6
1,2,8 7
3,7 8
7,3 9