XSBL KẾT QUẢ XỔ SỐ BẠC LIÊU

 

KẾT QUẢ XỔ SỐ BẠC LIÊU 31/03/2020

ĐẶC BIỆT 313713
GIẢI NHẤT 10519
GIẢI NHÌ 17180
GIẢI BA 66885 49990
GIẢI TƯ 32333 44776 60651
93994 97295 20760 62340
GIẢI NĂM 4703
GIẢI SÁU 0593 5994 7137
GIẢI BẢY 680
GIẢI TÁM 43
Đầu
Đuôi
0 3
1 3,9
2
3 3,7
4 0,3
5 1
6 0
7 6
8 0,5,0
9 0,4,5,3,4
Đầu
Đuôi
8,9,6,4,8 0
5 1
2
1,3,0,9,4 3
9,9 4
8,9 5
7 6
3 7
8
1 9