XSBL KẾT QUẢ XỔ SỐ BẠC LIÊU

 

KẾT QUẢ XỔ SỐ BẠC LIÊU 02/06/2020

ĐẶC BIỆT 449362
GIẢI NHẤT 07664
GIẢI NHÌ 64252
GIẢI BA 30247 41220
GIẢI TƯ 28887 52975 32549
86763 59095 15444 97289
GIẢI NĂM 3837
GIẢI SÁU 1699 9216 8651
GIẢI BẢY 809
GIẢI TÁM 23
Đầu
Đuôi
0 9
1 6
2 0,3
3 7
4 7,9,4
5 2,1
6 2,4,3
7 5
8 7,9
9 5,9
Đầu
Đuôi
2 0
5 1
6,5 2
6,2 3
6,4 4
7,9 5
1 6
4,8,3 7
8
4,8,9,0 9