XSBL KẾT QUẢ XỔ SỐ BẠC LIÊU

 

KẾT QUẢ XỔ SỐ BẠC LIÊU 15/01/2019

ĐẶC BIỆT 146217
GIẢI NHẤT 51208
GIẢI NHÌ 53123
GIẢI BA 71127 07388
GIẢI TƯ 30516 87927 33386
52207 48598 23723 72733
GIẢI NĂM 9722
GIẢI SÁU 9623 2166 4293
GIẢI BẢY 814
GIẢI TÁM 17
Đầu
Đuôi
0 8,7
1 7,6,4,7
2 3,7,7,3,2,3
3 3
4
5
6 6
7
8 8,6
9 8,3
Đầu
Đuôi
0
1
2 2
2,2,3,2,9 3
1 4
5
1,8,6 6
1,2,2,0,1 7
0,8,9 8
9