XSBL KẾT QUẢ XỔ SỐ BẠC LIÊU

 

KẾT QUẢ XỔ SỐ BẠC LIÊU 13/11/2018

ĐẶC BIỆT 631826
GIẢI NHẤT 93537
GIẢI NHÌ 27250
GIẢI BA 60274 27108
GIẢI TƯ 52454 73044 60237
35086 16822 78158 76976
GIẢI NĂM 2047
GIẢI SÁU 7278 0642 5207
GIẢI BẢY 584
GIẢI TÁM 12
Đầu
Đuôi
0 8,7
1 2
2 6,2
3 7,7
4 4,7,2
5 0,4,8
6
7 4,6,8
8 6,4
9
Đầu
Đuôi
5 0
1
2,4,1 2
3
7,5,4,8 4
5
2,8,7 6
3,3,4,0 7
0,5,7 8
9