XSBL KẾT QUẢ XỔ SỐ BẠC LIÊU

 

KẾT QUẢ XỔ SỐ BẠC LIÊU 14/08/2018

ĐẶC BIỆT 373129
GIẢI NHẤT 56835
GIẢI NHÌ 71954
GIẢI BA 28930 98765
GIẢI TƯ 50430 46405 10673
70247 68683 35469 71985
GIẢI NĂM 6903
GIẢI SÁU 6217 5249 5245
GIẢI BẢY 711
GIẢI TÁM 29
Đầu
Đuôi
0 5,3
1 7,1
2 9,9
3 5,0,0
4 7,9,5
5 4
6 5,9
7 3
8 3,5
9
Đầu
Đuôi
3,3 0
1 1
2
7,8,0 3
5 4
3,6,0,8,4 5
6
4,1 7
8
2,6,4,2 9