XSBL KẾT QUẢ XỔ SỐ BẠC LIÊU

 

KẾT QUẢ XỔ SỐ BẠC LIÊU 11/06/2019

ĐẶC BIỆT 438532
GIẢI NHẤT 27858
GIẢI NHÌ 46467
GIẢI BA 35069 50406
GIẢI TƯ 37512 31144 31033
76997 83585 52766 82003
GIẢI NĂM 4827
GIẢI SÁU 7916 7135 9254
GIẢI BẢY 343
GIẢI TÁM 17
Đầu
Đuôi
0 6,3
1 2,6,7
2 7
3 2,3,5
4 4,3
5 8,4
6 7,9,6
7
8 5
9 7
Đầu
Đuôi
0
1
3,1 2
3,0,4 3
4,5 4
8,3 5
0,6,1 6
6,9,2,1 7
5 8
6 9