XSBL KẾT QUẢ XỔ SỐ BẠC LIÊU

 

KẾT QUẢ XỔ SỐ BẠC LIÊU 15/10/2019

ĐẶC BIỆT 411250
GIẢI NHẤT 87671
GIẢI NHÌ 48400
GIẢI BA 95868 68798
GIẢI TƯ 47366 11661 36161
24443 83012 39401 84213
GIẢI NĂM 6332
GIẢI SÁU 4752 1243 2023
GIẢI BẢY 759
GIẢI TÁM 42
Đầu
Đuôi
0 0,1
1 2,3
2 3
3 2
4 3,3,2
5 0,2,9
6 8,6,1,1
7 1
8
9 8
Đầu
Đuôi
5,0 0
7,6,6,0 1
1,3,5,4 2
4,1,4,2 3
4
5
6 6
7
6,9 8
5 9