XSBL KẾT QUẢ XỔ SỐ BẠC LIÊU

 

KẾT QUẢ XỔ SỐ BẠC LIÊU 18/09/2018

ĐẶC BIỆT 919883
GIẢI NHẤT 76193
GIẢI NHÌ 89046
GIẢI BA 72724 78927
GIẢI TƯ 26392 87872 90475
87873 40481 27477 95908
GIẢI NĂM 3010
GIẢI SÁU 0264 7590 2966
GIẢI BẢY 721
GIẢI TÁM 46
Đầu
Đuôi
0 8
1 0
2 4,7,1
3
4 6,6
5
6 4,6
7 2,5,3,7
8 3,1
9 3,2,0
Đầu
Đuôi
1,9 0
8,2 1
9,7 2
8,9,7 3
2,6 4
7 5
4,6,4 6
2,7 7
0 8
9