XSBD KẾT QUẢ XỔ SỐ BÌNH DƯƠNG

 

KẾT QUẢ XỔ SỐ BÌNH DƯƠNG 07/08/2020

ĐẶC BIỆT 673283
GIẢI NHẤT 93984
GIẢI NHÌ 28888
GIẢI BA 71434 88682
GIẢI TƯ 91056 06432 96720
21942 35350 13312 01170
GIẢI NĂM 3428
GIẢI SÁU 4885 4425 8130
GIẢI BẢY 950
GIẢI TÁM 76
Đầu
Đuôi
0
1 2
2 0,8,5
3 4,2,0
4 2
5 6,0,0
6
7 0,6
8 3,4,8,2,5
9
Đầu
Đuôi
2,5,7,3,5 0
1
8,3,4,1 2
8 3
8,3 4
8,2 5
5,7 6
7
8,2 8
9