XSBD KẾT QUẢ XỔ SỐ BÌNH DƯƠNG

 

KẾT QUẢ XỔ SỐ BÌNH DƯƠNG 19/04/2019

ĐẶC BIỆT 731826
GIẢI NHẤT 21697
GIẢI NHÌ 48084
GIẢI BA 98084 81386
GIẢI TƯ 86596 76951 76080
96697 51575 80725 82965
GIẢI NĂM 0603
GIẢI SÁU 8555 5362 3076
GIẢI BẢY 240
GIẢI TÁM 58
Đầu
Đuôi
0 3
1
2 6,5
3
4 0
5 1,5,8
6 5,2
7 5,6
8 4,4,6,0
9 7,6,7
Đầu
Đuôi
8,4 0
5 1
6 2
0 3
8,8 4
7,2,6,5 5
2,8,9,7 6
9,9 7
5 8
9