XSBD KẾT QUẢ XỔ SỐ BÌNH DƯƠNG

 

KẾT QUẢ XỔ SỐ BÌNH DƯƠNG 21/02/2020

ĐẶC BIỆT 882650
GIẢI NHẤT 49605
GIẢI NHÌ 54590
GIẢI BA 29624 99515
GIẢI TƯ 82038 33577 78661
36736 94064 05570 48504
GIẢI NĂM 3292
GIẢI SÁU 6958 1518 8444
GIẢI BẢY 883
GIẢI TÁM 91
Đầu
Đuôi
0 5,4
1 5,8
2 4
3 8,6
4 4
5 0,8
6 1,4
7 7,0
8 3
9 0,2,1
Đầu
Đuôi
5,9,7 0
6,9 1
9 2
8 3
2,6,0,4 4
0,1 5
3 6
7 7
3,5,1 8
9