XSBD KẾT QUẢ XỔ SỐ BÌNH DƯƠNG

 

KẾT QUẢ XỔ SỐ BÌNH DƯƠNG 14/06/2019

ĐẶC BIỆT 429157
GIẢI NHẤT 78745
GIẢI NHÌ 78102
GIẢI BA 34676 65320
GIẢI TƯ 80653 44485 14037
88396 86420 36331 59000
GIẢI NĂM 9956
GIẢI SÁU 2157 8408 8395
GIẢI BẢY 233
GIẢI TÁM 30
Đầu
Đuôi
0 2,0,8
1
2 0,0
3 7,1,3,0
4 5
5 7,3,6,7
6
7 6
8 5
9 6,5
Đầu
Đuôi
2,2,0,3 0
3 1
0 2
5,3 3
4
4,8,9 5
7,9,5 6
5,3,5 7
0 8
9