THỐNG KÊ GAN 1 CẶP SỐ

Cặp số:     Mode:    Từ: đến:

(Các dữ liệu có từ 2001 đến nay)

Các biên độ gan của bộ số 00 :

00
3 ngày(14/06/2017 đến 16/06/2017)
00
2 ngày(19/06/2017 đến 20/06/2017)
00
1 ngày(22/06/2017 đến 22/06/2017)
00
4 ngày(24/06/2017 đến 27/06/2017)

KQXSMB - KQXSMT - KQXSMN - KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH/THÀNH PHỐ