THỐNG KÊ GAN 1 CẶP SỐ

Cặp số:     Mode:    Từ: đến:

(Các dữ liệu có từ 2001 đến nay)

Các biên độ gan của bộ số 00 :

00
2 ngày(05/08/2017 đến 06/08/2017)
00
1 ngày(08/08/2017 đến 08/08/2017)
00
1 ngày(10/08/2017 đến 10/08/2017)
00
1 ngày(12/08/2017 đến 12/08/2017)
00
1 ngày(14/08/2017 đến 14/08/2017)
00
4 ngày(16/08/2017 đến 19/08/2017)

KQXSMB - KQXSMT - KQXSMN - KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH/THÀNH PHỐ