THỐNG KÊ GAN 1 CẶP SỐ

Cặp số:     Mode:    Từ: đến:

(Các dữ liệu có từ 2001 đến nay)

Các biên độ gan của bộ số 00 :

00
1 ngày(06/05/2018 đến 06/05/2018)
00
7 ngày(10/05/2018 đến 16/05/2018)
00
4 ngày(18/05/2018 đến 21/05/2018)

KQXSMB - KQXSMT - KQXSMN - KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH/THÀNH PHỐ