TIÊN TRI TOÀN DIỆN

Độ dài của cầu:   Thống kê XSMB siêu đỉnh: DK TKMB gửi 8985
Bảng chọn thêm:
    Không lộn    Lộn
Thời gian cầu chạy:
Kết quả soi cầu ngày 12/08/2020 tìm được 72 cầu có độ dài 5 ngày:

Trong đó có 16 cầu dài trên 5 ngày (đánh dấu đậm)
Cầu xuất hiện tại 72 cặp số khác nhau, trong đó có 16 cặp số có cầu chạy hơn 5 ngày.