MỞ BÁT

| LỊCH SỬ MỞ BÁT

(*) Lưu ý: Các con số chỉ mang tính chất tham khảo
Thống kê XSMB siêu đỉnh: DK TKMB gửi 8985
MỞ BÁT XỔ SỐ Hậu Giang ngày 18/08/2018
CẶP SỐ LOTO HÔM NAY: 10 23
ĐẶC BIỆT CHẠM: 5 0
MỞ BÁT CẶP SỐ ĐẶC BIỆT: 65 50
MỞ BÁT XỔ SỐ Long An ngày 18/08/2018
CẶP SỐ LOTO HÔM NAY: 21 32
ĐẶC BIỆT CHẠM: 5 0
MỞ BÁT CẶP SỐ ĐẶC BIỆT: 65 80
MỞ BÁT XỔ SỐ Miền Bắc ngày 18/08/2018
CẶP SỐ LOTO HÔM NAY: 24 65
ĐẶC BIỆT CHẠM: 7 2
MỞ BÁT CẶP SỐ ĐẶC BIỆT: 87 92
MỞ BÁT XỔ SỐ Bình Phước ngày 18/08/2018
CẶP SỐ LOTO HÔM NAY: 54 67
ĐẶC BIỆT CHẠM: 8 0
MỞ BÁT CẶP SỐ ĐẶC BIỆT: 98 20
MỞ BÁT XỔ SỐ Hồ Chí Minh ngày 18/08/2018
CẶP SỐ LOTO HÔM NAY: 56 98
ĐẶC BIỆT CHẠM: 4 0
MỞ BÁT CẶP SỐ ĐẶC BIỆT: 54 20
MỞ BÁT XỔ SỐ Quảng Ngãi ngày 18/08/2018
CẶP SỐ LOTO HÔM NAY: 65 54
ĐẶC BIỆT CHẠM: 2 3
MỞ BÁT CẶP SỐ ĐẶC BIỆT: 82 23
MỞ BÁT XỔ SỐ Đắc Nông ngày 18/08/2018
CẶP SỐ LOTO HÔM NAY: 21 20
ĐẶC BIỆT CHẠM: 4 6
MỞ BÁT CẶP SỐ ĐẶC BIỆT: 34 56
MỞ BÁT XỔ SỐ Đà Nẵng ngày 18/08/2018
CẶP SỐ LOTO HÔM NAY: 21 23
ĐẶC BIỆT CHẠM: 5 0
MỞ BÁT CẶP SỐ ĐẶC BIỆT: 65 80