MỞ BÁT

| LỊCH SỬ MỞ BÁT

(*) Lưu ý: Các con số chỉ mang tính chất tham khảo
Thống kê XSMB siêu đỉnh: DK TKMB gửi 8985
MỞ BÁT XỔ SỐ Sóc Trăng ngày 14/11/2018
CẶP SỐ LOTO HÔM NAY: 64 24
ĐẶC BIỆT CHẠM: 3 1
MỞ BÁT CẶP SỐ ĐẶC BIỆT: 32 12
MỞ BÁT XỔ SỐ Đà Nẵng ngày 14/11/2018
CẶP SỐ LOTO HÔM NAY: 64 82
ĐẶC BIỆT CHẠM: 6 2
MỞ BÁT CẶP SỐ ĐẶC BIỆT: 68 20
MỞ BÁT XỔ SỐ Miền Bắc ngày 14/11/2018
CẶP SỐ LOTO HÔM NAY: 54 67
ĐẶC BIỆT CHẠM: 5 2
MỞ BÁT CẶP SỐ ĐẶC BIỆT: 53 23
MỞ BÁT XỔ SỐ Cần Thơ ngày 14/11/2018
CẶP SỐ LOTO HÔM NAY: 31 34
ĐẶC BIỆT CHẠM: 0 2
MỞ BÁT CẶP SỐ ĐẶC BIỆT: 80 32
MỞ BÁT XỔ SỐ Đồng Nai ngày 14/11/2018
CẶP SỐ LOTO HÔM NAY: 64 82
ĐẶC BIỆT CHẠM: 6 2
MỞ BÁT CẶP SỐ ĐẶC BIỆT: 56 82
MỞ BÁT XỔ SỐ Khánh Hòa ngày 14/11/2018
CẶP SỐ LOTO HÔM NAY: 64 82
ĐẶC BIỆT CHẠM: 4 0
MỞ BÁT CẶP SỐ ĐẶC BIỆT: 64 20