MỞ BÁT

| LỊCH SỬ MỞ BÁT

(*) Lưu ý: Các con số chỉ mang tính chất tham khảo
Thống kê XSMB siêu đỉnh: DK TKMB gửi 8985
MỞ BÁT XỔ SỐ Miền Bắc ngày 20/10/2018
CẶP SỐ LOTO HÔM NAY: 25 65
ĐẶC BIỆT CHẠM: 7 0
MỞ BÁT CẶP SỐ ĐẶC BIỆT: 87 10
MỞ BÁT XỔ SỐ Hậu Giang ngày 20/10/2018
CẶP SỐ LOTO HÔM NAY: 54 13
ĐẶC BIỆT CHẠM: 5 0
MỞ BÁT CẶP SỐ ĐẶC BIỆT: 65 80
MỞ BÁT XỔ SỐ Bình Phước ngày 20/10/2018
CẶP SỐ LOTO HÔM NAY: 65 32
ĐẶC BIỆT CHẠM: 7 6
MỞ BÁT CẶP SỐ ĐẶC BIỆT: 87 26
MỞ BÁT XỔ SỐ Quảng Ngãi ngày 20/10/2018
CẶP SỐ LOTO HÔM NAY: 64 14
ĐẶC BIỆT CHẠM: 5 2
MỞ BÁT CẶP SỐ ĐẶC BIỆT: 65 82
MỞ BÁT XỔ SỐ Đắc Nông ngày 20/10/2018
CẶP SỐ LOTO HÔM NAY: 36 82
ĐẶC BIỆT CHẠM: 1 5
MỞ BÁT CẶP SỐ ĐẶC BIỆT: 41 65
MỞ BÁT XỔ SỐ Đà Nẵng ngày 20/10/2018
CẶP SỐ LOTO HÔM NAY: 36 24
ĐẶC BIỆT CHẠM: 2 6
MỞ BÁT CẶP SỐ ĐẶC BIỆT: 52 66
MỞ BÁT XỔ SỐ Long An ngày 20/10/2018
CẶP SỐ LOTO HÔM NAY: 33 65
ĐẶC BIỆT CHẠM: 7 3
MỞ BÁT CẶP SỐ ĐẶC BIỆT: 87 23
MỞ BÁT XỔ SỐ Hồ Chí Minh ngày 20/10/2018
CẶP SỐ LOTO HÔM NAY: 64 21
ĐẶC BIỆT CHẠM: 8 0
MỞ BÁT CẶP SỐ ĐẶC BIỆT: 68 00