MỞ BÁT

| LỊCH SỬ MỞ BÁT

(*) Lưu ý: Các con số chỉ mang tính chất tham khảo
Thống kê XSMB siêu đỉnh: DK TKMB gửi 8985
MỞ BÁT XỔ SỐ Tây Ninh ngày 08/12/2016
CẶP SỐ LOTO HÔM NAY: 15 62
ĐẶC BIỆT CHẠM: 4 8
MỞ BÁT CẶP SỐ ĐẶC BIỆT: 44 68
MỞ BÁT XỔ SỐ Miền Bắc ngày 08/12/2016
CẶP SỐ LOTO HÔM NAY: 43 78
ĐẶC BIỆT CHẠM: 5 8
MỞ BÁT CẶP SỐ ĐẶC BIỆT: 65 48
MỞ BÁT XỔ SỐ Bình Thuận ngày 08/12/2016
CẶP SỐ LOTO HÔM NAY: 03 47
ĐẶC BIỆT CHẠM: 2 3
MỞ BÁT CẶP SỐ ĐẶC BIỆT: 20 35
MỞ BÁT XỔ SỐ An Giang ngày 08/12/2016
CẶP SỐ LOTO HÔM NAY: 92 60
ĐẶC BIỆT CHẠM: 0 3
MỞ BÁT CẶP SỐ ĐẶC BIỆT: 10 33
MỞ BÁT XỔ SỐ Quảng Bình ngày 08/12/2016
CẶP SỐ LOTO HÔM NAY: 60 29
ĐẶC BIỆT CHẠM: 8 1
MỞ BÁT CẶP SỐ ĐẶC BIỆT: 82 14
MỞ BÁT XỔ SỐ Bình Định ngày 08/12/2016
CẶP SỐ LOTO HÔM NAY: 99 25
ĐẶC BIỆT CHẠM: 8 0
MỞ BÁT CẶP SỐ ĐẶC BIỆT: 80 02
MỞ BÁT XỔ SỐ Quảng Trị ngày 08/12/2016
CẶP SỐ LOTO HÔM NAY: 22 49
ĐẶC BIỆT CHẠM: 5 4
MỞ BÁT CẶP SỐ ĐẶC BIỆT: 52 46