MỞ BÁT

| LỊCH SỬ MỞ BÁT

(*) Lưu ý: Các con số chỉ mang tính chất tham khảo
Thống kê XSMB siêu đỉnh: DK TKMB gửi 8985
MỞ BÁT XỔ SỐ Bình Định ngày 30/06/2016
CẶP SỐ LOTO HÔM NAY: 82 09
ĐẶC BIỆT CHẠM: 1 4
MỞ BÁT CẶP SỐ ĐẶC BIỆT: 14 41
MỞ BÁT XỔ SỐ Tây Ninh ngày 30/06/2016
CẶP SỐ LOTO HÔM NAY: 13 12
ĐẶC BIỆT CHẠM: 9 1
MỞ BÁT CẶP SỐ ĐẶC BIỆT: 91 19
MỞ BÁT XỔ SỐ Bình Thuận ngày 30/06/2016
CẶP SỐ LOTO HÔM NAY: 32 01
ĐẶC BIỆT CHẠM: 1 7
MỞ BÁT CẶP SỐ ĐẶC BIỆT: 17 87
MỞ BÁT XỔ SỐ Quảng Trị ngày 30/06/2016
CẶP SỐ LOTO HÔM NAY: 87 76
ĐẶC BIỆT CHẠM: 0 7
MỞ BÁT CẶP SỐ ĐẶC BIỆT: 05 57
MỞ BÁT XỔ SỐ Quảng Bình ngày 30/06/2016
CẶP SỐ LOTO HÔM NAY: 42 01
ĐẶC BIỆT CHẠM: 9 2
MỞ BÁT CẶP SỐ ĐẶC BIỆT: 92 29
MỞ BÁT XỔ SỐ Miền Bắc ngày 30/06/2016
CẶP SỐ LOTO HÔM NAY: 50 96
ĐẶC BIỆT CHẠM: 8 9
MỞ BÁT CẶP SỐ ĐẶC BIỆT: 80 99
MỞ BÁT XỔ SỐ An Giang ngày 30/06/2016
CẶP SỐ LOTO HÔM NAY: 90 74
ĐẶC BIỆT CHẠM: 3 2
MỞ BÁT CẶP SỐ ĐẶC BIỆT: 36 32