MỞ BÁT

| LỊCH SỬ MỞ BÁT

(*) Lưu ý: Các con số chỉ mang tính chất tham khảo
Thống kê XSMB siêu đỉnh: DK TKMB gửi 8985
MỞ BÁT XỔ SỐ Long An ngày 23/07/2016
CẶP SỐ LOTO HÔM NAY: 15 48
ĐẶC BIỆT CHẠM: 7 5
MỞ BÁT CẶP SỐ ĐẶC BIỆT: 71 59
MỞ BÁT XỔ SỐ Hồ Chí Minh ngày 23/07/2016
CẶP SỐ LOTO HÔM NAY: 08 82
ĐẶC BIỆT CHẠM: 6 8
MỞ BÁT CẶP SỐ ĐẶC BIỆT: 46 68
MỞ BÁT XỔ SỐ Quảng Ngãi ngày 23/07/2016
CẶP SỐ LOTO HÔM NAY: 16 34
ĐẶC BIỆT CHẠM: 4 5
MỞ BÁT CẶP SỐ ĐẶC BIỆT: 40 59
MỞ BÁT XỔ SỐ Đắc Nông ngày 23/07/2016
CẶP SỐ LOTO HÔM NAY: 38 84
ĐẶC BIỆT CHẠM: 8 2
MỞ BÁT CẶP SỐ ĐẶC BIỆT: 18 02
MỞ BÁT XỔ SỐ Đà Nẵng ngày 23/07/2016
CẶP SỐ LOTO HÔM NAY: 17 76
ĐẶC BIỆT CHẠM: 1 0
MỞ BÁT CẶP SỐ ĐẶC BIỆT: 14 09
MỞ BÁT XỔ SỐ Miền Bắc ngày 23/07/2016
CẶP SỐ LOTO HÔM NAY: 14 64
ĐẶC BIỆT CHẠM: 4 1
MỞ BÁT CẶP SỐ ĐẶC BIỆT: 40 17
MỞ BÁT XỔ SỐ Hậu Giang ngày 23/07/2016
CẶP SỐ LOTO HÔM NAY: 29 69
ĐẶC BIỆT CHẠM: 1 9
MỞ BÁT CẶP SỐ ĐẶC BIỆT: 11 09
MỞ BÁT XỔ SỐ Bình Phước ngày 23/07/2016
CẶP SỐ LOTO HÔM NAY: 28 76
ĐẶC BIỆT CHẠM: 4 5
MỞ BÁT CẶP SỐ ĐẶC BIỆT: 64 05