MỞ BÁT

| LỊCH SỬ MỞ BÁT

(*) Lưu ý: Các con số chỉ mang tính chất tham khảo
Thống kê XSMB siêu đỉnh: DK TKMB gửi 8985
MỞ BÁT XỔ SỐ Quảng Ngãi ngày 22/09/2018
CẶP SỐ LOTO HÔM NAY: 54 67
ĐẶC BIỆT CHẠM: 8 2
MỞ BÁT CẶP SỐ ĐẶC BIỆT: 80 22
MỞ BÁT XỔ SỐ Miền Bắc ngày 22/09/2018
CẶP SỐ LOTO HÔM NAY: 25 63
ĐẶC BIỆT CHẠM: 5 2
MỞ BÁT CẶP SỐ ĐẶC BIỆT: 50 20
MỞ BÁT XỔ SỐ Bình Phước ngày 22/09/2018
CẶP SỐ LOTO HÔM NAY: 64 82
ĐẶC BIỆT CHẠM: 5 0
MỞ BÁT CẶP SỐ ĐẶC BIỆT: 65 80
MỞ BÁT XỔ SỐ Long An ngày 22/09/2018
CẶP SỐ LOTO HÔM NAY: 52 62
ĐẶC BIỆT CHẠM: 2 0
MỞ BÁT CẶP SỐ ĐẶC BIỆT: 12 50
MỞ BÁT XỔ SỐ Đắc Nông ngày 22/09/2018
CẶP SỐ LOTO HÔM NAY: 64 54
ĐẶC BIỆT CHẠM: 5 2
MỞ BÁT CẶP SỐ ĐẶC BIỆT: 58 20
MỞ BÁT XỔ SỐ Đà Nẵng ngày 22/09/2018
CẶP SỐ LOTO HÔM NAY: 64 87
ĐẶC BIỆT CHẠM: 5 8
MỞ BÁT CẶP SỐ ĐẶC BIỆT: 54 80
MỞ BÁT XỔ SỐ Hậu Giang ngày 22/09/2018
CẶP SỐ LOTO HÔM NAY: 20 23
ĐẶC BIỆT CHẠM: 4 0
MỞ BÁT CẶP SỐ ĐẶC BIỆT: 54 00
MỞ BÁT XỔ SỐ Hồ Chí Minh ngày 22/09/2018
CẶP SỐ LOTO HÔM NAY: 64 82
ĐẶC BIỆT CHẠM: 3 8
MỞ BÁT CẶP SỐ ĐẶC BIỆT: 35 80