MỞ BÁT

| LỊCH SỬ MỞ BÁT

(*) Lưu ý: Các con số chỉ mang tính chất tham khảo
Thống kê XSMB siêu đỉnh: DK TKMB gửi 8985
MỞ BÁT XỔ SỐ Bình Phước ngày 15/12/2018
CẶP SỐ LOTO HÔM NAY: 12 43
ĐẶC BIỆT CHẠM: 5 0
MỞ BÁT CẶP SỐ ĐẶC BIỆT: 65 30
MỞ BÁT XỔ SỐ Hồ Chí Minh ngày 15/12/2018
CẶP SỐ LOTO HÔM NAY: 64 57
ĐẶC BIỆT CHẠM: 0 0
MỞ BÁT CẶP SỐ ĐẶC BIỆT: 80 20
MỞ BÁT XỔ SỐ Miền Bắc ngày 15/12/2018
CẶP SỐ LOTO HÔM NAY: 34 65
ĐẶC BIỆT CHẠM: 6 5
MỞ BÁT CẶP SỐ ĐẶC BIỆT: 86 55
MỞ BÁT XỔ SỐ Hậu Giang ngày 15/12/2018
CẶP SỐ LOTO HÔM NAY: 12 43
ĐẶC BIỆT CHẠM: 4 4
MỞ BÁT CẶP SỐ ĐẶC BIỆT: 64 34
MỞ BÁT XỔ SỐ Long An ngày 15/12/2018
CẶP SỐ LOTO HÔM NAY: 64 57
ĐẶC BIỆT CHẠM: 1 3
MỞ BÁT CẶP SỐ ĐẶC BIỆT: 81 03
MỞ BÁT XỔ SỐ Đắc Nông ngày 15/12/2018
CẶP SỐ LOTO HÔM NAY: 64 57
ĐẶC BIỆT CHẠM: 8 0
MỞ BÁT CẶP SỐ ĐẶC BIỆT: 38 20
MỞ BÁT XỔ SỐ Đà Nẵng ngày 15/12/2018
CẶP SỐ LOTO HÔM NAY: 64 57
ĐẶC BIỆT CHẠM: 1 3
MỞ BÁT CẶP SỐ ĐẶC BIỆT: 81 33
MỞ BÁT XỔ SỐ Quảng Ngãi ngày 15/12/2018
CẶP SỐ LOTO HÔM NAY: 64 57
ĐẶC BIỆT CHẠM: 2 8
MỞ BÁT CẶP SỐ ĐẶC BIỆT: 23 80