THỐNG KÊ GAN 1 CẶP SỐ

Cặp số:     Mode:    Từ: đến:

(Các dữ liệu có từ 2001 đến nay)

Các biên độ gan của bộ số 00 :

00
1 ngày(06/10/2018 đến 06/10/2018)
00
3 ngày(13/10/2018 đến 20/10/2018)