THỐNG KÊ ĐẦU ĐUÔI

  Biên ngày:  

Bạn có thể xem biên độ về tính đến ngày hôm nay 4/4/2020

THỐNG KÊ ĐẦU HAY VỀ TRONG 14 NGÀY GẦN ĐÂY NHẤT:

0
30 lần
1
41 lần
2
23 lần
3
26 lần
4
23 lần
5
36 lần
6
21 lần
7
29 lần
8
28 lần
9
40 lần